Contact

Telefoonnumer:

+316 435 872 09

E-mail adres:

info@dejong-partners.nl

Onze diensten

Management

  • Interim management
  • Organisatie- en teamvorming
  • Review, dwarskijken, spiegelen en coaching

Zijn er binnen jullie organisatie vraagstukken op gebied van herstructurering, veranderingen of verbeteringen? Aan de hand van bijvoorbeeld een concreet project kan worden meegewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie. Met de aanwezige kennis en ervaring kan positief worden bijgedragen aan concrete verbetering, efficiency en effectiviteit.

Is er bij jullie organisatie een sleutelfunctionaris onverwacht uitgevallen? Dan kan De Jong & Partners een onderscheidende bijdrage leveren in het ondersteunen van het management. Hierbij zal de opgave snel eigen worden gemaakt, waarbij de continuïteit en lopende verplichtingen worden gewaarborgd. Door de aanwezige ervaring zal dit op een vloeiende wijze verlopen.

Zijn er teams of medewerkers die nieuw- of in een nieuwe uitdagende rol aan een opgave zijn gestart, dan kunnen die door De Jong en Partners worden begeleid. Hierbij is er zowel aandacht voor proces, techniek, organiseren en de (inter)menselijke aspecten. Over de band van de opgave kunnen de medewerker(s) spiegelen, zich verder ontwikkelen en wordt er nog meer plezier uit het werk gehaald.

Projecten

  • (Interim) projectrol op gebied van samenwerking, management, contract, inkoop of techniek
  • Review- en begeleiding van strategie-, - in voorbereiding, tender- & projectfase
  • Challenge en haalbaarheid projecten op gebied van techniek, budget, planning, aanbesteding en omgeving
  • Crisisbesluitvorming, meehelpen vlottrekken bij een vastgelopen situatie, afhandeling issues
  • Opstart projecten, teamvorming, kwartiermaker

De ervaring op het gebied van projecten is zeer omvangrijk. In de afgelopen 20 jaar was er betrokkenheid bij ca. 150 projecten in verschillende fasen. De meest spraakmakende projecten betroffen onder andere; Tramtunnel Den Haag, Noord- zuidlijn Amsterdam (afzinken caissons, bouw station Vijzelgracht), zeekademuur in Rotterdam, Spoolderbrug in Zwolle, Boerenweteringgarage Amsterdam en project De Entree Amsterdam. Door de uitgevoerde projecten en tenders, is er veel ervaring op het gebied van; succesvol tenderen, voeren dialooggesprekken, interviews, voeren onderhandelingen, vastlegging afspraken en opdrachten, vorming projectteams, betrekken partners, opstarten projecten, ontwerptrajecten, inkooptrajecten, realisatie, uitvoeringsmethoden, specials zoals werken onder luchtdruk, grondbevriezen, waterbouwkundige werken, buitendienststellingen, plaatsen bruggen, onderwaterbetonstorts, zelfverdichtende beton, etc

Bij de tenders en projecten is daarnaast veel ervaring opgedaan op het gebied van crisisbesluitvorming, oplossen van vastgelopen situaties en behartiging en afhandeling van claims.

Voor projecten kunt u ons benaderen voor vraagstukken in voorbereiding-, tender-, of ontwerp en realisatiefase van projecten. De Jong & Partners staat er graag voor open om zowel aan opdrachtgeverskant als aan opdrachtnemerskant werkzaamheden te verrichten. Vanuit een bijzondere-, spannende-, of nieuwe situatie kan door De Jong & Partners onderscheidende meerwaarde worden geleverd.

Werkwijze

Voor alle werkzaamheden zal goed worden doorgevraagd naar de precieze bedoeling, om dan duidelijk aan te kunnen geven of de aangevraagde werkzaamheden passen en of De Jong & Partners van meerwaarde kan zijn. Voor iedere opgave of project zal een specifieke voorstel worden gemaakt. Indien van toepassing zullen afspraken worden gemaakt over de eventuele inzet van specialistische partners. Waar mogelijk zullen de werkzaamheden voor een vaste vergoeding worden aangenomen. Als de specifieke omstandigheden dit toelaten kan op basis van het gelijkstellen van belangen, een incentive worden overeengekomen.

Over ons

De Jong & Partners is begin 2019 opgericht door Maarten de Jong. "Als trotse vader van Karsten (14) en Britt (11), al meer dan de helft van mijn leven gelukkig samen- en al weer ruim 16 jaar getrouwd met Jacqueline, zijn wij de uitdaging aangegaan ons eigen bedrijf te starten."

Na 20 jaar gewerkt te hebben bij drie verschillende- en fantastische bouwondernemingen, is uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van management en projecten. Hierbij is in ondernemende en verantwoordelijke rollen meegewerkt aan kleine-, grote- en vaak uitdagende- en spraakmakende projecten en de ontwikkeling van de bedrijven waar is gewerkt.

Nieuwe contractvormen en aanbestedingsvormen, alsmede de implementatie van nieuwe technieken, de opkomst van systems engineering en procesmanagement en ontwikkeling van bedrijven, zijn van dichtbij ervaren.

Onder het persoonlijk motto; – "sportief waar het kan en zakelijk als het moet" – zijn veel succesvolle samenwerkingen en projecten tot stand gekomen en tot een goed eind gebracht.

Met een enthousiasmerende, faciliterende en coachende stijl van leidinggeven lukt het om mensen te binden en zich te laten ontwikkelen. Door een nuchtere balans tussen ‘samenwerking’, ‘het bouwen’ en ‘het bouwproces’ en de ervaring in verschillende rollen en met verschillende partijen, wordt een groot deel van het spectrum overzien. Hierdoor lukt het de losse eindjes op tijd te zien en deze te verbinden.

Door de communicatieve vaardigheden, aangevuld met praktische en theoretische kennis (o.a. opgeleid tot register mediator) wordt goed omgaan met verschillende belangen en ook met geschillen.

Met ons bedrijf De Jong & Partners wordt deze opgedane kennis en ervaring nuttig ingezet bij verschillende bedrijven, opdrachtgevers, projecten en tenders.

Dit kunnen wij niet alleen en we zullen dan ook regelmatig gebruik maken van ons sterke netwerk, waarbij we door een lange en brede ervaring, specialistische partners kunnen betrekken. Naast deze partijen zij ook onze opdrachtgevers zijn onze partners. Door al jaren met veel plezier vanuit deze mindset met alle partijen te werken, maakt deze pijler deel uit van onze bedrijfsnaam!

Resume English:

Download pdf

Curriculum Vitae Nederlands:

Download pdf