Aanpak twee-fasen projecten

Opdrachtgever: Max Bögl
Rol Maarten: Opsteller strategisch plan
Plaats: Duitsland